0926 050 460 (Đặt hàng)
034 2222 090 (Bảo hành)

NHÔM TOPAL

Nắm bắt xu hướng này, Tập đoàn Austdoor đã đầu tư và ra mắt thương hiệu Topal - sản phẩm nhôm thanh định hình dùng để làm cửa và các vách dựng trong ngành xây dựng.

Với kinh nghiệm và thế mạnh của mình trong việc nghiên cứu phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu Người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là kinh nghiệm về xây dựng hệ thống phân phối chuyên nghiệp, Topal xây dựng một chuẩn mực riêng mình, với các tiêu chí cho một bộ cửa nhôm tốt: đồng bộ - bền đẹp - kín nước - chống ồn

Sản phẩm

Nắm bắt xu hướng này, Tập đoàn Austdoor đã đầu tư và ra mắt thương hiệu Topal - sản phẩm nhôm thanh định hình dùng để làm cửa và các vách dựng trong ngành xây dựng.

Với kinh nghiệm và thế mạnh của mình trong việc nghiên cứu phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu Người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là kinh nghiệm về xây dựng hệ thống phân phối chuyên nghiệp, Topal xây dựng một chuẩn mực riêng mình, với các tiêu chí cho một bộ cửa nhôm tốt: đồng bộ - bền đẹp - kín nước - chống ồn

facebook Chat với chúng tôi