0926 050 460 (Đặt hàng)
0918 376 800 (Bảo hành)

CÔNG TRÌNH ANH TUẤN ANH - TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH DĨ AN

CÔNG TRÌNH ANH TUẤN ANH - TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH DĨ AN

CÔNG TRÌNH HOÀN THIỆN VÀO NGÀY 6/6/2014

NĂM 2013 HỢP ĐỒNG ĐƯỢC KÝ VÀO CUỐI NĂM VÀ HOÀN THIỆN VÀO NHỮNG NGÀY GIÁP TẾT

NHUNG ĐẾN THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI CÔNG TRÌNH CỦA ANH CÓ PHÁT SINH THÊM PHẦN VÁCH NGĂN VÀ CỬA ĐỂ PHÙ HỢP VỚI CÔNG VIỆC CỦA GIA ĐÌNH ANH

VỚI LỜI NHẬN XÉT CỦA KHÁCH HÀNG LÀ PHỤC VỤ NHIỆT TÌNH NHÂN VIÊN VUI VẺ CỞI MỞ VÀ CÓ CHẤT LƯỢNG CỬA TƯƠNG ĐỐI TỐT SO VỚI THỊ TRƯỜNG CỬA HIỆN NAY

DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỬA NHỰA LÕI THÉP - VÁCH NGĂN PHÒNG - CỬA ĐI MỞ QUAY HAI CÁNH ( MỘT CÁNH LỚN VÀ MỘT CÁNH NHỎ PHÙ HỢP VỚI DIỆN TÍCH PHÒNG CỦA KHACH HÀNG

 

Dự án khác
facebook Chat với chúng tôi